To overview

De Osdorpse Montessorischool

Primary education - Montessori - Public

Kinderen uit veel culturen komen samen op de Osdorpse Montessorischool , een school waar ouders bewust kiezen voor montessorionderwijs.
Brede ontwikkeling
Taal, lezen en woordenschat zijn onze speerpunten, belangrijk ook voor begrip bij rekenen. Professionals geven muziek-, beeldende vorming- en bewegingsonderwijs onder en na schooltijd.
“Leer mij het zelf te doen”
Zelf doen leidt tot kinderen die zelfbewust, zelfstandig en verantwoordelijk zijn, de basis voor een goede samenleving.
Montessorionderwijs
We sluiten aan bij waar het kind is en begeleiden de volgende stap in zijn ontwikkeling. Daarvoor kiezen we beredeneerd uit moderne methodes en didactiek gecombineerd met montessorimaterialen.

City district Nieuw West
Hoekenes 59
1068MR Amsterdam

020-6190914

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw R. Berkvens

Management

STWT
Louis Bouwmeesterstraat 14
1065KW Amsterdam

020 346 0690

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview