To overview

De Morgenster

Primary education - General Special

De Morgenster is een veelkleurige basisschool, waar kinderen hun unieke talenten ontwikkelen vanuit een inspirerende christelijke identiteit.
Kenmerkend is een benadering van kinderen vanuit liefde, veiligheid en aandacht voor elk kind. Onze leerlingen komen uit meer dan 25 verschillende culturele achtergronden en groeien bij ons op als wereldburgers.
We hebben een gedifferentieerde aanpak met passend aanbod voor extra ondersteuning en een plusklas voor meer uitdaging.
Het geloof in Jezus is ook belangrijk voor ons. Hij is het licht voor de wereld en heet zelf de stralende Morgenster in de Bijbel. Onze school is zo een dynamische en waardevolle plek voor kinderen in Amsterdam.

City district Zuidoost
Holendrechtplein 42
1106LP Amsterdam

020-6961238

Email this school

View website

Contacts

Director: E. Westrik

Management

Stichting EB
p/a Holendrechtplein 42
1106LP Amsterdam

020 696 1238

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview