To overview

De Bienkorf

Primary education - Jena Plan - Catholic

Waar onze school voor staat

Wij kunnen niet van alle kinderen sterren maken
maar we kunnen onze kinderen wel laten stralen.

Onze school ziet het als taak om de kinderen te helpen opgroeien tot volwassenen die hun plek in de samenleving weten in te nemen. We werken vanuit het Jenaplanonderwijs en het Ervaringsgericht Onderwijs. Competentie en resultaat zijn belangrijk maar zijn onlosmakelijk verbonden met welbevinden en betrokkenheid van de kinderen.

Creativiteit
Kunstzinnige vorming neemt een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Verschillende kunstdisciplines, musea-bezoek en kunstprojecten zijn onderdeel van onze visie.

Ouders
In een tevredenheidsonderzoek onder ouders werd onze school beschreven als: ‘’Leren in een warm bad’. Betrokkenheid van ouders is groot en vormt de basis van de sfeer op onze school.

City district Noord
Mariëndaal 11
1025BT Amsterdam

020-6367067

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw C. Vos

Management

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs (ASKO)
Anderlechtlaan 1
1066HK Amsterdam

020 301 3888

View website

View website

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview