To overview

Daltonschool Neptunus

Primary education - Dalton - Ecumenical

Daltonschool Neptunus is een basisschool op oecumenische grondslag op IJburg. Ons daltononderwijs is gebaseerd op de principes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Met daarnaast de nieuwe kernwaarden, doelmatigheid/effectiviteit, reflectie en borging.
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig en ondernemend in het leven komen te staan. We hebben aandacht voor talentontwikkeling bij ieder kind.

Ons profiel is wetenschap, natuur- en techniek. Kinderen op de Neptunus leren door onderzoekend leren, en worden uitgedaagd tot het zelf ontdekken van oplossingen. Binnen dit profiel is er ruime aandacht voor de vijf systemen: aarde en ruimte, levende natuur, techniek, natuurkunde, meten en meetkunde.

City district Oost
Piet Zwarthof 2
1087AX Amsterdam

020-3987790

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw E. Tjaden

Management

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
Laarderhoogtweg 25
1101EB Amsterdam

020 410 6810

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview