To overview

Al Wafa

Primary education - Islamic

Al Wafa is een open, zorgzame brede Islamitische school. De school en onze ouders als educatieve partners staan voor uitdagend, interessant, stimulerend, taak- en resultaatgericht onderwijs. De school met een stabiel team van leerkrachten en ondersteuners brengt de leerlingen op eigen niveau kennis en vaardigheden bij voor een betere aansluiting op het voortgezet onderwijs. De school besteedt naast de cognitieve ontwikkeling, ook heel veel aandacht aan het ( mede) opvoeden van leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Uitgangspunt hierbij is de leerling optimale kansen te bieden en de school dichter bij de maatschappij te brengen (burgerschapsvorming).

City district Nieuw West
Harry Koningsbergerstraat 30
1063AD Amsterdam

020-4117905

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw E. Volf-Zaïdi

Adjunct: Mevrouw M. Ligteringen

Management

Stichting El Amal
Slotermeerlaan 69D
1064HA Amsterdam

020 611 1222

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview