1. Uitbreidingen locaties en wijzigingen gekoppelde vroegschool: doorgeven aan accounthouder vve met wijzigingsformulier EL-VVE
  2. Alle andere wijzigingen doorgeven aan het LRK via een wijzigingsformulier

Vragen? Mail naar vve@amsterdam.nl