Het verschil tussen Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs

Speciaal Basisonderwijs

Hier kunnen kinderen naar toe die meer moeite hebben met leren. Vaak gaat dat samen met een ander probleem. Onzekerheid bijvoorbeeld. Of gedragsproblemen.

Speciaal Onderwijs

Dit onderwijs houdt rekening met specifieke problemen van een kind – en is onderverdeeld in vier groepen (clusters). De scholen zijn bedoeld voor kinderen met leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of gedragsstoornissen.