Type vroeg- en voorschoolse educatie

De voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar gewerkt wordt met een speciaal educatief programma. Er is veel aandacht voor taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. De kinderen tekenen, zingen, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. De voorschool op een peuterspeelzaal is gratis. Op een kinderdagverblijf met voorschool betaalt u voor de opvang.