Voorschools leeraanbod

De school verzorgt een doorgaande leerlijn met verbonden kinderdagopvangcentra voor extra voorbereiding voor de basisschool.