Grondslag

Nederland kent twee onderwijsrichtingen: openbaar en bijzonder onderwijs. Openbaar onderwijs heeft een algemene grondslag, zonder een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting.

Bijzonder onderwijs heeft een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.