Wanneer speciaal onderwijs?

Een reguliere basisschool kan een kind met leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of gedragsstoornissen niet altijd de ondersteuning bieden die het nodig heeft. In zo’n geval is plaatsing op een school voor (Voortgezet) speciaal onderwijs een goede oplossing.