Wanneer speciaal onderwijs?

Speciaal Basisonderwijs is voor kinderen die meer moeite hebben met leren. Vaak gaat dat samen met een ander probleem. Onzekerheid bijvoorbeeld. Of gedragsproblemen.