Wie bepaalt de voorrangsregels?

De voorrangsregels voor toelating zijn bedacht door de Amsterdamse schoolbesturen van het basisonderwijs (Breed Bestuurlijk Overleg, BBO).

Terug naar Vragen en Opmerkingen