Waarom zijn er regels?

​Om kinderen duidelijker, eerlijker en op dezelfde manier te plaatsen op een basisschool. De schoolbesturen in Amsterdam hebben samen besloten dat deze manier niet alleen eerlijker is, maar scholen ook helpt om beter te plannen. De gemeente Amsterdam ondersteunt dit.

Terug naar Vragen en Opmerkingen