Waarom kan een kind uit dezelfde straat op andere scholen voorrang hebben?

​De scholen met voorrang worden steeds per individueel adres geselecteerd. Daarom kan het voorkomen dat er toch verschillen zijn in bijna gelijke adressen.

Terug naar Vragen en Opmerkingen