Wat is het Samenwerkingsverband?

Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Alle scholen zijn hier verplicht bij aangesloten. Samen maken zij een ondersteuningsplan. Sinds de invoering van passend onderwijs is Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen actief als overkoepelende organisatie voor alle basisscholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

Terug naar Vragen en Opmerkingen