Krijg ik een bewijs van registratie?

Ouders ontvangen, binnen vijf werkdagen na afgifte van hun voorkeursformulier een bewijs van registratie, per post of e-mail. Controleer dit bewijs goed op juistheid en neem direct contact op met de school als er een fout in staat of als u de volgorde van de opgegeven voorkeurscholen wilt wijzigen. Als u geen bewijs van registratie ontvangt dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de school waar u het formulier heeft afgegeven.

Terug naar Vragen en Opmerkingen