Kan mijn kind naar de voorschool?

​De voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar gewerkt wordt met een speciaal educatief programma. Er is veel aandacht voor taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van uw kind. De kinderen doen spelletjes, tekenen, zingen, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.

De voorschool is voor alle peuters van 2 tot 4 jaar. Vanaf de geboorte van uw kind gaat u naar het consultatiebureau bij het Ouder- en Kindcentrum (OKC). De arts of verpleegkundige spreekt ook met u over de (taal)ontwikkeling van uw kind. Als uw kind een kans heeft op een taalachterstand, dan krijgt u tijdens het bezoek van 11, 14 of 18 maanden een indicatie voor de voorschool. Op het OKC kunt u informatie krijgen over voorscholen in de buurt. Kinderen met een indicatie nemen 4 dagdelen deel aan de voorschool. Voor kinderen zonder indicatie bestaat het aanbod uit 2 dagdelen. Wilt u meer informatie? Klik dan hier.

Terug naar Vragen en Opmerkingen