Ik heb mijn aanmeldformulier al ingeleverd maar wil de volgorde van mijn voorkeur veranderen. Kan dat?

U kunt bij de school waar u het aanmeldfomulier heeft ingeleverd wijzigingen doorgeven tot de uiterste inleverdatum van het aanmeldformulier.​

Terug naar Vragen en Opmerkingen