Ik ben te laat met aanmelden. Wat nu?

Nadat er geloot is, kunt u een keuze maken uit de scholen die dan nog plaats hebben. Op de website van de schoolbesturen (BBO) www.bboamsterdam.nl vindt u een lijst met de scholen die nog een vrije plek hebben voor uw kind.

Terug naar Vragen en Opmerkingen