Hoe wordt de afstand tot de voorrangsscholen berekend?

Deze afstanden worden jaarlijks eenmalig berekend (tussen juli t/m september) aan de hand van het vastgestelde scholenbestand en blijven geldig voor een heel schooljaar. Tussentijdse wijzigingen leiden niet tot aanpassing van de berekeningen (tenzij een school stopt te bestaan) en getoonde afstanden zijn bindend, tenzij bij het doen van de afstandsberekeningen abusievelijk is afgeweken van de afgesproken rekenmethode. 


Rekenmethode 

Voor het berekenen van loopafstanden wordt gebruik gemaakt van het open-data-netwerk van Open Street Maps (OSM), aangevuld met uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) afgeleide wandel- en fietspaden en ingevoegde oversteekplaatsen. Met behulp van dit netwerk worden de loopafstanden tussen woonadressen en scholen (de ingang van het schoolplein) berekend.

Het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam berekent op basis van Open Street Maps (OSM) de loopafstanden tussen woonadressen en scholen. Deze afstanden worden (in volgorde) getoond op deze website nadat u uw woonadres ingevuld heeft.

Terug naar Vragen en Opmerkingen