Hoe wordt de afstand tot de voorrangsscholen berekend?

Deze afstanden worden jaarlijks eenmalig berekend (tussen juli t/m september) aan de hand van het vastgestelde scholenbestand en blijven geldig voor een heel schooljaar. Tussentijdse wijzigingen leiden niet tot aanpassing van de berekeningen (tenzij een school stopt te bestaan) en getoonde afstanden zijn bindend, tenzij bij het doen van de afstandsberekeningen abusievelijk is afgeweken van de afgesproken rekenmethode. 


Rekenmethode 

Voor de voorrangsscholen is de precieze loopafstand berekend (in meters via de Google-Maps API) vanaf het woonadres tot aan de ingang van het schoolplein. Voor het woonadres worden de coördinaten van BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen, het officiële systeem voor deze registratie) gebruikt. Voor de school worden de coördinaten van de ingang van het schoolplein gebruikt die ter plekke zijn bepaald.

De op schoolwijzer getoonde afstand kan afwijken van de afstand die u zelf berekend met google maps, omdat bij de invoer in Google-Maps, Google zelf de locatie van het adres bepaalt.

Het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam is betrokken geweest bij de uitwerking van dit nieuwe beleid door op verzoek van de schoolbesturen met behulp van GoogleMaps de loopafstanden tussen woonadressen en scholen  te berekenen. Op basis van deze berekeningen is per woonadres de top 15 bepaald van dichtstbijzijnde scholen op basis van loopafstand. Hiervoor zijn ruim 7,5 miljoen berekeningen gedaan.

Terug naar Vragen en Opmerkingen