Hoe wordt de afstand tot de voorrangsscholen berekend?

Deze afstanden worden jaarlijks eenmalig berekend (tussen juli t/m september) aan de hand van het vastgestelde scholenbestand en blijven geldig voor een heel schooljaar. Tussentijdse wijzigingen leiden niet tot aanpassing van de berekeningen (tenzij een school stopt te bestaan) en getoonde afstanden zijn bindend, tenzij bij het doen van de afstandsberekeningen abusievelijk is afgeweken van de afgesproken rekenmethode. 


Rekenmethode 

Voor het berekenen van loopafstanden wordt gebruik gemaakt van een netwerk met als basis het open data netwerk van Open Street Maps (OSM) aangevuld met uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) afgeleide wandel- en fietspaden en ingevoegde oversteekplaatsen. Met behulp van dit eigen netwerk worden de loopafstanden tussen woonadressen en de ingang van het schoolplein berekend.

Het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam is betrokken geweest bij de uitwerking van dit nieuwe beleid door op verzoek van de schoolbesturen met behulp van Open Street Maps (OSM) de loopafstanden tussen woonadressen en scholen  te berekenen. Op basis van deze berekeningen is per woonadres de top 15 bepaald van dichtstbijzijnde scholen op basis van loopafstand.

Terug naar Vragen en Opmerkingen