Hoe weet ik dat de loting eerlijk gebeurt?

Elke stap die in het verwerken en plaatsen van de aanmeldingen door de computer wordt gemaakt, wordt in een logboek vastgelegd. De plaatsing en eventuele loting vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de schooldirectie, medezeggenschapsraad en gemeente. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering.​

Terug naar Vragen en Opmerkingen