Doen alle scholen mee?

Op bijna alle basisscholen in Amsterdam gelden dezelfde regels om uw kind aan te melden en in te schrijven voor de basisschool. Van de 210 basisscholen in Amsterdam doen 13 scholen echter vooralsnog niet mee met de gezamenlijke regels.

De scholen die in schooljaar 2019-2020 niet meedoen zijn:

Centrum: ASVO

Noord: Vrijeschool Kairos

West: Vrijeschool Amsterdam West

Zuid: Amsterdamse Montessorischool, Willemsparkschool, Cornelis Vrij, Peeterschool, Hildebrand van Loonschool, 1e Openluchtschool, 2e Openluchtschool, Geert Groote 1, Geert Groote 2, Buitenveldertse Montessorischool (BMS).

Als u uw kind voor een van deze scholen wilt aanmelden, neem contact op met deze school.

Daarnaast zijn er scholen die specifieke eisen stellen aan de toelating van leerlingen. Deze scholen stellen eisen aan de selectie van leerlingen op grond van de vrijheid van richting (godsdienst of levensovertuiging). Zij doen wel mee met het toelatingsbeleid maar communiceren goed dat er aan vullende eisen kunnen worden gesteld. Dit zijn de scholen GBS Veerkracht (Gereformeerd), Rosj Pina en Cheider (Joods), Crescendo en de Morgenster (evangelisch).

Terug naar Vragen en Opmerkingen