Doen alle scholen mee?

Op bijna alle basisscholen in Amsterdam gelden dezelfde regels om uw kind aan te melden en in te schrijven voor de basisschool. Van de 210 basisscholen in Amsterdam doen 10 scholen echter vooralsnog niet mee met de gezamenlijke regels.

De scholen die in schooljaar 2022-2023 niet meedoen zijn:

Centrum: BOVO-federatie: ASVO

Zuid: Amsterdamse Montessorischool, Willemsparkschool, Cornelis Vrij, Peeterschool, Hildebrand van Loonschool, 1e Openluchtschool, 2e Openluchtschool, Buitenveldertse Montessorischool (BMS), St. Joodse Kindergemeenschap Cheider.

Als u uw kind voor een van deze scholen wilt aanmelden, neem contact op met deze school.

Daarnaast zijn er scholen die specifieke eisen stellen aan de toelating van leerlingen. Deze scholen stellen eisen aan de selectie van leerlingen op grond van de vrijheid van richting (godsdienst of levensovertuiging). Zij doen wel mee met het toelatingsbeleid maar communiceren goed dat er aan vullende eisen kunnen worden gesteld. Dit zijn de scholen GBS Veerkracht (Gereformeerd), Rosj Pina (Joods), Crescendo en de Morgenster (evangelisch).

Terug naar Vragen en Opmerkingen