Naar overzicht

De Wereldburger

Basisonderwijs - Algemeen Bijzonder

Basisschool de Wereldburger staat voor een goede en brede ontwikkeling van het kind. Wij bieden versterkt taal en rekenonderwijs waarin wij differentiëren op drie niveaus. De school is een algemeen bijzonder school met de volgende pijlers: wereldburgerschap, leren in drie niveaus en ouderbetrokkenheid. Er wordt gewerkt d.m.v. coöperatief leren en positieve benadering van het kind is een speerpunt binnen het onderwijsconcept. Er wordt vervroegd vreemde talenonderwijs aangeboden, namelijk Engels vanaf groep 1 door een vakleerkracht Engels. Zij kunnen vanaf groep 5 mee doen met het Cambridge examen.
Kinderen krijgen op basisschool de Wereldburger ook muziekles vanaf groep 1, door een vakleerkracht muziek in een echt muzieklokaal.
Na schooltijd hebben de kinderen de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan buitenschoolse activiteiten, u kunt hierbij denken aan: schaken, turnen, robotica, judo, voetbal, zangles, basketbal, toneelclub e.d.

Stadsdeel Nieuw-west
Koos Vorrinkweg 5
1069JR Amsterdam

020-6138482

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw N. Kaya

Bestuur

Stichting Witte Tulp Onderwijs (SWTO)
Ekingenstraat 102
1069GZ Amsterdam

020 613 8482

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze vroegschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht