Naar overzicht

Dr. E. Boekman

Basisonderwijs - Openbaar

De Dr. E. Boekmanschool is een openbare basisschool, wat wil zeggen dat elk kind, ongeacht ras, geloof of culturele achtergrond welkom is. Ieder mens heeft talenten en mensen verschillen van elkaar. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren dat er tussen mensen verschillen bestaan en dat zij die leren respecteren.

Onze missie
Onze belangrijkste opdracht is ervoor te zorgen dat kinderen een goede start maken. Wij zijn ons ervan bewust dat wij hiervoor de basis leggen en die moet goed zijn.

Onze visie
Wij hebben hoge verwachtingen ten aanzien van de prestaties van onze kinderen en bieden een goede basis waarop we met ons onderwijs verder willen bouwen. Dat doen we op de volgende manieren:
• door een veilige en leerzame sfeer te waarborgen;
• door uit te gaan van verschillen in onderwijsbehoeften;
• door begeleiding op maat te bieden;
• door kinderen structuur te bieden;
• door effectief onderwijs te geven;
• door energie te steken in het ontwikkelen van een goede werkhouding;
• door ouders te betrekken bij ons onderwijs;
• door kinderen kennis te laten maken met de wereld;
• door een breed lesaanbod te bieden.

We organiseren gedurende een schooljaar zes bijeenkomsten voor geïnteresseerde ouders. Tijdens een dergelijke bijeenkomst vertellen wij over het onderwijs op onze school. Verder beantwoorden wij vragen en sluiten we af met een rondleiding door de school. De data van de bijeenkomsten van dit schooljaar vindt u op onze website www.boekmanschool.nl.

Stadsdeel Centrum
Korte Lepelstraat 81
1018ZA Amsterdam

020-6229785

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Bestuur

Stichting Openbaar Onderw. aan de Amstel
Ruysdaelkade 215
1072AW Amsterdam

020 577 6040

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze vroegschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht