To overview

De Kleine Prins

Special education - General Special

De Kleine Prins Hilversum is onderdeel van Stichting De Kleine Prins. Op onze school krijgen leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn, onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding. Leerlingen wordt geleerd zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen aangepast werk, vervolgonderwijs of een beschermde omgeving. Zelfredzaamheid en een zinvolle tijdsbesteding worden sterk bevorderd in het onderwijs. Het onderwijs op De Kleine Prins Hilversum is samengesteld conform de Wet op de Expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs (WPO) en het inrichtingsbesluit voortgezet onderwijs.

City district Outside Amsterdam
Soestdijkerstraatweg 129C
1213VX Hilversum

035-6915237

Email this school

View website

Contacts

Management

Stichting De Kleine Prins
Achterom 152
1211PD Hilversum

035 - 52 80 448

View website

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview