To overview

SBO Tobiasschool

Special primary school - Free School (Philosophy of Steiner ) - General Special

De school staat voor:
Kleinschaligheid, geborgenheid en professionele zorg om het individuele leerproces op gang te helpen en verder vorm te geven.
Het werken aan een veelzijdige ontwikkeling van de persoonlijkheid door intellectuele, sociale, beeldende en praktische vorming.
Duidelijke, doorlopende leerwegen met merkbare resultaten die zelfvertrouwen geven. Het aanleren van sociale vaardigheden en het stimuleren tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid dragen bij tot levensvertrouwen. Praktische vorming resulteert in het ervaren van en zorgvuldig omgaan met de materiële wereld.
Het “vrije” in vrijeschool houdt niet in dat kinderen op school hun gang kunnen gaan. Rust, structuur en aandacht zijn voorwaarden om ons onderwijs gestalte te geven; voor het intensieve sociale verkeer zijn normen en waarden belangrijk.

City district Zuid
Rietwijkerstraat 55
1059VX Amsterdam

020-5797295

Email this school

View website

Contacts

Director: De heer F. Bronkhorst

Management

Stichting Tobiasschool Amsterdam
Rietwijkerstraat 55
1059VX Amsterdam

020 579 7295

View website

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview