To overview

SBO-Zuid St.Paulus

Special primary school - Catholic

Wat bieden wij aan onze kinderen?
Een veilig pedagogisch klimaat. Kinderen zien van elkaar dat ook andere kinderen problemen hebben met leren en/of gedrag.
Acceptatie van en begrip voor het kind. Het feit dat je als school accepteert dat een kind ergens moeite mee heeft, kan voor het kind (en voor de ouders) een grote opluchting betekenen waardoor ruimte ontstaat voor verdere ontwikkeling.
Onderwijsaanbod op maat. Elk kind krijgt eisen gesteld die in overeenstemming zijn met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen. Het kind zelf is dus de norm voor het afmeten van de leerprestaties en de vorderingen op sociaal-emotioneel gebied.
Individuele aandacht. Zowel in de groep als daar buiten worden kinderen op velerlei gebieden begeleid, bijv. behandeling van specifieke leerproblemen (dyslexie, taal- en rekenproblemen) en aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

City district Zuid
Dufaystraat 19
1075GS Amsterdam

020-6731427

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw K. van den Akker

Management

Stichting Kolom
Jan Tooropstraat 136
1061AD Amsterdam

020 514 8080

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview