To overview

SBO De Hasselbraam

Special primary school - Catholic

Wij zijn een orthodidactische en orthopedagogische school voor leerlingen die in het regulier primair onderwijs niet op hun plek zitten.
Wij hebben een oecumenische achtergrond en nemen kinderen op van alle gezindten, waarbij aangetekend dat de ouders respect moeten hebben voor de uitwerking van de doelstellingen en missie van de school.
Uitgangspunt van ons onderwijs is dat we de eigenheid van het kind accepteren. We bieden veiligheid en hebben respect voor elkaar. De leerkracht vervult hierbij een voorbeeldfunctie. Zowel voor ouders als voor kinderen zijn we een betrouwbare partner.
De sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaardelijk en ondersteunend voor het leerproces. We gaan uit van de mogelijkheden van het kind en bieden een structuur die gericht is op het maximaal haalbare van ieder individueel kind.

City district Nieuw West
Karel Klinkenbergstraat 40
1061AN Amsterdam

020-4480622

Email this school

View website

Contacts

Director: De heer J. Hemprig

Management

Stichting Kolom
Jan Tooropstraat 136
1061AD Amsterdam

020 514 8080

View website

View website

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview