To overview

SBO De Driesprong

Special primary school - Catholic

De Driesprong is een oecumenische én multiculturele school. Kinderen van alle gezindten zijn welkom. Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat we de eigenheid van het kind accepteren. We bieden veiligheid en hebben respect voor elkaar. Zowel voor ouders als voor kinderen zijn we een betrouwbare partner. De sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaardelijk en ondersteunend voor het leerproces. We gaan uit van de mogelijkheden van het kind en bieden een structuur die gericht is op het maximaal haalbare van ieder individueel kind.

City district Nieuw West
Sloterweg 1192
1066CV Amsterdam

020-6175220

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevr. S. Kooks

Management

Stichting Kolom
Jan Tooropstraat 136
1061AD Amsterdam

020 514 8080

View website

View website

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview