To overview

Montessorischool Boven 't IJ - Azaleastraat

Primary education - Montessori - Public

Wij werken vanuit de pedagogiek en didactiek die Maria Montessori ontwikkelde. De werkwijze heeft wel wat veranderingen ondergaan. We werken met twee of drie leerjaren in een groep en naast het Montessorimateriaal wordt er ook met andere hulpmiddelen en methodes gewerkt. De basis van het onderwijs blijft respect voor elkaar en de opvoeding tot zelfstandigheid.
Kinderen die extra zorg nodig hebben worden begeleid door de intern begeleider en krijgen eventueel extra ondersteuning binnen of buiten de klas. De school werkt met een modern leerlingvolgsysteem. Er worden drie keer per jaar toetsen afgenomen om de ontwikkeling van alle kinderen te volgen en daar waar nodig extra aandacht te geven.

City district Noord
Azaleastraat 21
1032BT Amsterdam

020 634 17 26

Email this school

View website

Contacts

Directors: Marit de Graaff

Management

Innoord
Klaprozenweg 75 H
1033NN Amsterdam

020 820 1410

View website

View website

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview