To overview

Elif Amsterdam

Primary education - Islamic

IBS Elif is een Nederlandse school op islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Als je voor IBS Elif kiest, kies je voor een schoolklimaat waar akhlaaq (het bezitten van goede manieren en gewoonten) centraal staat. Wij geloven dat elk kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn.

Een ander belangrijk doel van ons onderwijs is kwaliteit. Wij geloven dat onze islamitische identiteit het ons verplicht de kinderen het best mogelijke onderwijs aan te bieden. Door ons onderwijs regelmatig te evalueren en te verbeteren, proberen wij hierin perfectie te ontwikkelen. Bij Elif gaat talent niet verloren: elk kind kan leren! Wij houden daarbij rekening met de specifieke behoeften die ieder kind heeft.

Verder bieden wij:
Kleine klassen
BOOM-toetsen
De Vreedzame School (i.c.m. de islam)
Continurooster
Educatieve uitjes
Vakleerkrachten
Een eigen voorschool
BSO (in samenwerking met Partou)
Gezonde school, Beweegwijs en NT2-onderwijs zijn in ontwikkeling.


Wij zijn een nieuwe school in Zuid en tellen momenteel al 90 leerlingen.
Dit schooljaar hebben wij de groepen 1 t/m 7. Volgend schooljaar komt hier groep 8 bij.
Geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een rondleiding en kennismaking met het team!

City district Zuid
Winterdijkstraat 10
1079GT Amsterdam

020-3620889

Email this school

View website

Contacts

Director: Y. Altuntas

Management

Stichting Islamitisch Onderwijs Noord Holland
Winterdijkstraat 10
1079GT Amsterdam

View website

View website

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview