To overview

El Kadisia

Primary education - Islamic

El Kadisia een Islamitische Bredeschool met als grondslag de Islam.
Centraal staan ,vergroten van de onderwijskansen en talentontwikkeling van onze leerlingen in een veilig en ondersteunend pedagogisch klimaat.
Naast kwalitatief goed onderwijs, door vakbekwame leerkrachten met hart voor kinderen, zijn er verschillende naschoolse activiteiten waarbij leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
Van de ouders vraagt school actieve betrokkenheid bij het onderwijsproces van hun kind.
El Kadisia onderscheidt zich van andere scholen. Naast de reguliere vakken geven wij ook godsdienstonderwijs in de Islam, andere wereldgodsdiensten komen ook aan de orde.
De kinderen groeien op in een pluriforme samenleving,daarom is het onderwijs mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
Ons Motto is: ‘Elk kind is uniek en staat centraal’.

City district Nieuw West
Piet Mondriaanplein 2
1061SC Amsterdam

020-6138648

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw I.M.A. Ritfeld

Management

Stichting El Amal
Slotermeerlaan 69D
1064HA Amsterdam

020 611 1222

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview