To overview

De Toekomst / Spring High Go!

Primary education - Public

Op OBS De Toekomst wordt een kind gezien als persoon en als lerende leerling. Wij willen dat leerlingen zelf precies weten wat ze leren en wat de volgende stap wordt. Het leren is zichtbaar doordat we gebruik maken van de theorie van Hattie. Leren is ook bewegen, discussiëren, natuur, wereldoriëntatie en muziek. Bij ons leren de kinderen wat het is om een respectvolle en gelijkwaardige wereldburger te worden. De school is geen wereld op zich, we zijn onderdeel van een groter geheel. Zo werken we samen met de voorschool van Impuls en kennen we veel van onze leerlingen nog voordat ze naar de basisschool gaan.
Promofilm: https://youtu.be/2yeLd1vkElA

Spring High is een leergemeenschap waar je vanuit vertrouwen kunt zijn én worden wie je bent en start op vierjarige leeftijd bij de vestiging GO. Ons gebouw is vormgegeven in open ruimtes waar leerlingen worden uitgedaagd in hun leerproces. We kijken daarbij goed naar leerlingen, hebben zicht op wat zij in huis hebben, prikkelen hun nieuwsgierigheid en stimuleren hen om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Rekenen en taal vormen de basis. Hoe beter je dit onder de knie hebt, hoe leuker alles wat je hiernaast doet wordt en hoe verder je daarmee komt. Wij houden van vooruitgang, maar cijfers zeggen ons niet veel. Bij ons is niet de leeftijd het uitgangspunt, maar motivatie en groeipotentie.
Onze website: www.springhighgo.nl

City district Nieuw West
August Allebéplein 7
1062AA Amsterdam

020-6152400

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw M. de Wijs en mevrouw E. de Vries

Management

STWT
Louis Bouwmeesterstraat 14
1065KW Amsterdam

020 346 0690

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview