To overview

IKC Tuindorp (voorheen De Satelliet)

Primary education - Catholic

• IKC Tuindorp, het Kindcentrum in ontwikkeling in Tuindorp-Oostzaan voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
• Onderwijs en opvang vanuit één pedagogische aanpak en visie. Wij zijn open van 7.30 tot 18.30; onderwijs van 8.30 tot 14.15.
• Kinderen-medewerkers-ouders hebben oog en oor voor elkaar. Er is een Kinderraad en leerlingen beslissen mee.
• Ambitieus onderwijs, kennisverwerving essentieel, hoge verwachtingen van leerlingen.
• Streeft naar dagelijks leef-, leer-, en speelplezier; kinderen worden aangemoedigd en beloond.
• Sport-actieve school. Vier dagen gym van een vakleerkracht voor alle kinderen, deelname voet- en handbaltoernooien en sportdagen. Sportvelden in onze ‘achtertuin’.
• Museumbezoek, naar de Krakeling en handvaardigheid- en muzieklessen van een professionele vakleerkracht
• Vreedzame school, veilig schoolklimaat, anti-pestbeleid, onderdeel Vreedzame Wijk.
• Onderwijs in combinatie met doen: schoolreisje-kamp-zeilkamp groep 8-schaatsen-skaten-theater-museum-Artis-bibliotheek en schooltuinen.
• In ons gebouw is onderwijs en opvang geïntegreerd.

City district Noord
Kometensingel 52 -54
1033BW Amsterdam

020-4930431

Email this school

View website

Contacts

Director: D. de Koning

Management

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs (ASKO)
Kalfjeslaan 380
1081JA Amsterdam

020 301 3888

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview