To overview

De Klimop

Primary education - Public

Karakter van de school
We vinden het op De Klimop belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media (iPads, digiborden en touchscreens) spelen een belangrijke rol in de ondersteuning bij het lesprogramma.

Op de Klimop besteden we m.i.v. schooljaar 2013/2014 extra aandacht aan:
- De invoering passend onderwijs door middel van handelings- en opbrengstgericht werken, HGOW,
- De invoering van Hallo Muziek, een nieuwe leerlijn muziek voor groep 1 t/m 8
- De invoering van De Vreedzame School,
- Het werken met iPads,
- De invoering van Engels vanaf groep 5,
- Gezond gedrag, in samenwerking met Jump-in hebben we duidelijke richtlijnen voor eten, drinken en bewegen op school.

City district Noord
Varenweg 6
1031CB Amsterdam

020-6368100

Email this school

View website

Contacts

Director: De heer P. van Hattem

Management

Innoord
Klaprozenweg 75 H
1033NN Amsterdam

020 820 1410

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview