To overview

De Boomgaard

Primary education - Catholic

De Boomgaard is een basisschool die staat voor kwalitatief goed onderwijs. Door een goed persoonlijk contact tussen team en ouders bieden wij een vertrouwde en veilige plek voor onze leerlingen.
Met ons team werken wij enthousiast aan kindgericht onderwijs door de lesstof af te stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Naast de basisvakken taal, rekenen en lezen bieden wij ook thematisch onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen, waarbij zij kunnen ‘doen, denken en ervaren’. Wij werken met weektaken, stimuleren zelfstandigheid en leren door betrokkenheid. Op de Boomgaard komen de kinderen tot bloei!

City district West
Gibraltarstraat 61
1055NK Amsterdam

020-6822270

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw D. Maas

Management

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs (ASKO)
Anderlechtlaan 1
1066HK Amsterdam

020 301 3888

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview