To overview

C.F. Capelleschool

Primary education - Ecumenical

De Capelle
Richt zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs door veel aandacht te geven aan taal, rekenen en cultuur. Wij dagen onze leerlingen uit om nieuwsgierig, leergierig en ondernemend te zijn.
Door effectieve instructie te geven ontstaat er een optimale leertijd.
Kernbegrippen in onze identiteit zijn begrip en respect voor elkaar en voor de verschillen en verschillende opvattingen.
Wij zorgen voor een uitdagende, inspirerende leeromgeving.
Ons doel is de leerresultaten
te verhogen door effectief en handelingsgericht te werken binnen een uitstekend pedagogisch klimaat.
Dit alles onder leiding van een goed opgeleid en gemotiveerd team.

City district Noord
Rode Kruisstraat 10
1025KN Amsterdam

020-6367723

Email this school

View website

Contacts

Director: Justa Heijm

Management

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
Laarderhoogtweg 25
1101EB Amsterdam

020 410 6810

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview