To overview

Brede School de Kinkerbuurt

Primary education - Public

Onze missie is het ontdekken en ontwikkelen van de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele talenten van alle kinderen, uitgaande van de mogelijkheden van elk kind met het doel elk kind zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dit vindt plaats in een omgeving waarin liefde voor het kind, respect voor de ander, hoge verwachtingen van wat een kind kan en verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen leidend zijn.
Ons onderwijs vindt plaats in een omgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat. Er is een pedagogische doorgaande lijn binnen alle facetten van de Brede School: voorschool, basisschool, overblijf, naschoolse opvang en -activiteiten.

City district West
Borgerstraat 109
1053PE Amsterdam

020-6120177

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw R. Schoufour en Mevrouw M. Schoute

Management

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview