To overview

Bekkersschool

Primary education - Catholic

Waar de Bekkersschool voor staat
Wij geven kinderen een stevige basis. We werken samen met ouders. Ons onderwijs richt zich op het ontdekken van talenten en van de wereld: dat zie je terug in ons onderwijs met veel vakleerkrachten.
We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en stimuleren hen om keuzes te maken die bij ze passen. Onze school is een oefenplaats: een omgeving waar leerlingen zichzelf leren kennen, hun zelfvertrouwen ontwikkelen en een stevige kennisbasis verwerven.

Wat maakt de Bekkersschool goed?
Het onderwijs in de kleutergroepen is rijk. We leren in de school en op het plein en bij ieder thema gaan we op pad in de buurt.
Ook groep 3-8 leert buiten het leslokaal. Iedere groep heeft een eigen moestuin waar we leren over de natuur, en ook oefenen met rekenen, plannen en samenwerken.
We zijn sterk in passend onderwijs. De Waterlandpleinbuurt is een diverse buurt. Voor alle kinderen bieden wij passend onderwijs. Om de talenten van alle kinderen op hoog niveau te ontwikkelen, ongeacht het niveau waarmee zij de school binnenkomen. We werken met een Denk-lab, Doe-lab en Talenten-lab. We hebben extra ondersteuning in de groepen.
Naast aandacht voor de kernvakken werken er vakleerkrachten op onze school voor de brede ontwikkeling van de kinderen: o.a. digitale geletterdheid, beeldende vorming, techniek, muziek en bewegingsonderwijs.

City district Noord
Volendammerweg 160
1024JR Amsterdam

020-6365923

Email this school

View website

Contacts

Director: R. de Vries

Management

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs (ASKO)
Kalfjeslaan 380
1081JA Amsterdam

020 301 3888

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview