Wat gebeurt er wanneer een aanmelding die niet naar waarheid is ingevuld?

Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft u aan de verstrekte informatie (naam, geboortedatum adres van uw kind) naar waarheid te hebben ingevuld. Op basis van deze informatie wordt uw kind een plaats toegewezen. Indien bij de voorinschrijving op de school blijkt dat u op basis van onjuist verstrekte persoonsgegevens een plaats verkregen heeft, heeft het bestuur (van de school) de bevoegdheid u de onrechtmatig verkregen plaats te onthouden.

Back to questions & comments